ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΕ: Συνεργασία με OPTILOG και ΔΕΠΑ για τη μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος

Η ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΕ, που φέτος συμπληρώνει 60 χρόνια παρουσίας στην ελληνική
αγορά, προχώρησε σε δυο κομβικές συνεργασίες, με την OPTILOG Advisory Services
και τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη μείωση του
ανθρακικού της αποτυπώματος. Συγκεκριμένα, η ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ συνεργάζεται, ήδη από τις αρχές του 2022, με την OPTILOG Advisory Services για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος που προκύπτει από το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας και τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για τη σταδιακή μείωσή του. Απώτερος στόχος είναι η πλήρης αντιστάθμιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η
μετατροπή της ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, σε βάθος δεκαετίας, σε μία ανθρακικά ουδέτερη
(carbon neutral) πτηνοτροφική μονάδα. Επιπρόσθετα, η ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ θέλοντας να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, προχωρά σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας έχοντας έναν διπλό στόχο:
– αφενός την αντικατάσταση όλων των αυτοκινήτων και φορτηγών της
εταιρείας με οχήματα που κινούνται με φυσικό αέριο
– και αφετέρου την υλοποίηση συντονισμένων ενεργειών για την από κοινού
προώθηση του φυσικού αερίου ως εναλλακτικό καύσιμο για επιβατικά και
φορτηγά οχήματα.