Συνεργασία Giraffes in the Kitchen με το Μπορούμε

Η Giraffes in the Kitchen ανέλαβε για το Μπορούμε την δημιουργία και υλοποίηση καμπάνιας
επικοινωνίας στα social media με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τον περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο της σπατάλης τροφίμων.
Αναγνωρίζοντας την έλλειψη πληροφόρησης του κοινού ως προς την επιβάρυνση που
προκαλεί η σπατάλη τροφίμων, τόσο στον ετήσιο προϋπολογισμό κάθε νοικοκυριού, όσο και
στο περιβάλλον, η ενέργεια θα εστιάσει στην ενημέρωση αφενός για το μέγεθος του
προβλήματος, αφετέρου για τους τρόπους περιορισμού της σπατάλης.
Η καμπάνια περιλαμβάνει σύντομα ενημερωτικά video, καθώς και επιπλέον ενημερωτικό υλικό, τα οποία θα αναρτηθούν και θα προωθηθούν μέσα από τις σελίδες του Μπορούμε στα social media.
– Facebook: https://www.facebook.com/Boroume
– Instagram: https://www.instagram.com/boroume_gr/
Σημειώνεται ότι η καμπάνια αξιοποιεί δεδομένα όπως αυτά έχουν προκύψει μέσα από Έρευνα του Εργαστηρίου Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αγροτικού Χώρου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Μπορούμε και με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου (2021-2022), στο πλαίσιο του προγράμματος «Φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2020» – Άξονας Προτεραιότητας «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες».
Το Μπορούμε είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση με σκοπό τον περιορισμό της σπατάλης
τροφίμων και την καταπολέμηση του υποσιτισμού στην Ελλάδα.