Η Μασούτης υποστηρικτής μιας βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας

Με σεβασμό στο περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη και στο πλαίσιο υποστήριξης μιας βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας, η αλυσίδα Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. κατάφερε να εξοικονομήσει σημαντικούς περιβαλλοντικούς πόρους για το 2021 με τη χρήση των επαναχρησιμοποιήσιμων πλαστικών κιβωτίων (RPC) της IFCO, της παγκόσμιας εταιρίας για τη διακίνηση των φρέσκων προϊόντων της. Πιο συγκεκριμένα η εταιρία εξοικονόμησε:
– 552.188 kg CO2, που θα μπορούσε να μεταφραστεί σε 325 λιγότερα αυτοκίνητα σε κυκλοφορία για ένα χρόνο
– 9.847 m3 νερό, που θα μπορούσε να μεταφραστεί σε 218.822 5λεπτα ντους
– 35.106 gl ενέργειας, που θα μπορούσε να μεταφραστεί σε 18.553 λαμπτήρες φωτισμού για ένα χρόνο
– 282.013 kg στερεά απόβλητα που θα μπορούσε να μεταφραστεί σε στέρεα απόβλητα 216.933 ατόμων ημερησίως
– 50.167 kg φθορές προϊόντων που θα μπορούσε να μεταφραστεί σε 83.612 μέσα γεύματα
Αποτέλεσμα τήρησης της διαδικασίας από όλη την αλυσίδα, η Μασούτης απόσπασε από την εταιρία IFCO τη διάκριση για τους όλους τους στόχους.
Για την παραπάνω επίτευξη η κα Αυγουστίνα Γκαλιτσοπούλου, Head of Facilities Hygiene & Food Safety Department της Μασούτης αναφέρει: «Η εταιρία μας, έχοντας πάντα σε προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος, εξελίσσει τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε για να υποστηρίξουμε έμπρακτα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία.
Στο πλαίσιο αυτό επιλέξαμε την ΙFCO ως στρατηγικό μας συνεργάτη για την χρήση επαχρησιμοποιούμενων κιβωτίων συλλογής και μεταφοράς φρέσκων προϊόντων, αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη στη μείωση των απορριμμάτων αλλά και στη διατήρηση της ποιότητας των προσφερόμενων μας προϊόντων», ενώ, ο κ. Inigo Canalejo, Vice President, ESG της IFCO, δήλωσε: «Σκοπός της IFCO είναι να καταστήσει βιώσιμη την αλυσίδα εφοδιασμού φρέσκων προϊόντων. Είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες προς τη Μασούτης Α.Ε., που έκανε τη βιώσιμη επιλογή, εντάσσοντας τα επαναχρησιμοποιήσιμα κιβώτια IFCO
στην αλυσίδα εφοδιασμού της για να μειώσει σημαντικά τις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Επιλέγοντας να συνεργαστεί με την IFCO αντί για συσκευασίες μιας χρήσης, η Μασούτης Α.Ε. και οι προμηθευτές της συμμετέχουν ενεργά στην πραγματική κυκλική οικονομία».