Η Coffee Island ανακοινώνει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης στο δίκτυο καταστημάτων της

Η Coffee Island αξιοποιεί τη γνώση που διαθέτει και εισάγει μια σειρά μέτρων και τεχνικών
λύσεων στα καταστήματά της για τη μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να
συμβάλλει έμπρακτα στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.
Για τον έλεγχο, τη συγκράτηση και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας η εταιρία ξεκίνησε να υλοποιεί στα καταστήματά της, ανάμεσα σε άλλα, τον έλεγχο χρονοδιακοπής λειτουργίας
μηχανών espresso, τις multi boiler μηχανές espresso με στάδια προθέρμανσης, αντικατάσταση φωτισμού με LED, συνεχή καταγραφή θερμοκρασιών ψυγείων και θερμοθαλάμων που ήδη έφεραν τα πρώτα θετικά αποτελέσματα μείωσης κατανάλωσης κατά 5.40KWh/m2 ή 5,5% για ένα μέσο κατάστημα. Αξίζει να σημειωθεί πως οι παραπάνω ενέργειες εντάσσονται στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα μείωσης κατανάλωσης ενέργειας της Coffee Island που στην περίοδο 2020-22 μειώθηκε κατά 28% με την αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων σε LED, την αλλαγή κλιματιστικών σε inverter, και την εφαρμογή φωτοβολταϊκών πάνελ στο εργοστάσιο και τα κεντρικά γραφεία, ενώ για την ίδια διετία στο δίκτυο καταστημάτων μειώθηκε η κατανάλωση κατά συνολικά 285000KWh.
Για το ίδιο θέμα, με μία ουσιαστική αλλά και συμβολική κίνηση, η εταιρία ανακοίνωσε το κλείσιμο εξωτερικού φωτισμού και σήμανσης στα καταστήματά της κάθε μέρα μετά τις 22:00, από τις 15 Νοεμβρίου 2022.