Ο Δήμος Τήλου στοχεύει σε μια θέση ανάμεσα στις Zero Waste Cities

Έχει ολοκληρωθεί ένας χρόνος από την έναρξη του προγράμματος Just Go Zero Tilos, μέσα από το οποίο το νησί της Τήλου, σε συνεργασία με την εταιρεία Polygreen, στοχεύει στη μείωση και την ανακύκλωση, σημειώνοντας εντυπωσιακά αποτελέσματα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Ιούνιο 2021, με ιδίους πόρους της εταιρείας  Polygreen  σε συνεργασία με τον δήμο Τήλου και την υποστήριξη της Περιφέρειας Ν. Δωδεκανήσου.
To 2023, ο Δήμος Τήλου ανακοινώνει την πρόθεσή του να ενταχθεί στο πρόγραμμα Zero
Waste Cities, ξεκινώντας τη συνεργασία του με το Mission Zero Waste Academy, το Zero
Waste Europe, και την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, με σκοπό να πιστοποιηθεί ως
Δήμος Μηδενικών Αποβλήτων.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα, το νησί με την πρωτοποριακή πόρτα-πόρτα συλλογή και με
εφαρμογή διαλογής των βιοαπόβλητων, ανακυκλώσιμων υλικών και υπολειμμάτων, έχει
καταφέρει την εκτροπή από την ταφή σε ποσοστό 100% και συνεπώς παύση λειτουργίας
του ΧΥΤΑ, ενώ το ποσοστό ανακύκλωσης προσεγγίζει το 90%, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός στόχος έως το 2030 είναι το 60% ΑΣΑ.