Η Honda παρουσιάζει τα σχέδια και τους στόχους της στον τομέα του υδρογόνου

Expanding hydrogen business with start of external sales of the next-generation fuel cell system

Επιδιώκοντας την επίτευξη μιας κοινωνίας ουδέτερης από εκπομπές άνθρακα, η Honda σκοπεύει όχι μόνο να συνεχίσει τον εξηλεκτρισμό των προϊόντων της, αλλά και να υιοθετήσει μια ‘προληπτική’ προσέγγιση προκειμένου να αυξήσει τη χρήση του υδρογόνου ως φορέα ενέργειας, ενώ θα προσπαθήσει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον τομέα του υδρογόνου.
– Αποτελώντας τον πυρήνα των δραστηριοτήτων της στον τομέα του υδρογόνου, η
Honda θα προωθήσει περαιτέρω το σύστημα κυψελών καυσίμου.
– Η Honda έχει προσδιορίσει τέσσερις βασικούς κλάδους για τη χρήση του συστήματος κυψελών καυσίμου της: οχήματα κυψελών καυσίμου (FCEV), επαγγελματικά οχήματα, σταθεροί σταθμοί παραγωγής ενέργειας και μηχανήματα έργων ενώ θα συνεργαστεί ενεργά με άλλες εταιρείες.
– Στον κλάδο των επαγγελματικών οχημάτων, εκτός από τη διεξαγωγή κοινής έρευνας σε βαρέα φορτηγά με κυψέλες καυσίμου με την Isuzu Motors Limited, η Honda ξεκίνησε τη δοκιμαστική οδήγηση για σκοπούς επίδειξης επαγγελματικών φορτηγών εξοπλισμένων με το σύστημα κυψελών καυσίμου επόμενης γενιάς σε συνεργασία με την Dongfeng Motor Group Co., Ltd.
– Στα μέσα της δεκαετίας του 2020, η Honda θα αρχίσει τις εξωτερικές πωλήσεις του συστήματος κυψελών καυσίμου σε επίπεδο 2.000 μονάδων ετησίως, με σκοπό τη σταδιακή επέκταση των πωλήσεων. Η Honda θα επιδιώξει να αυξήσει τις πωλήσεις σε 60.000 μονάδες το 2030 και σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες μονάδες ετησίως μέχρι το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 2030.
– Η Honda θα συνεχίσει να ασχολείται με την έρευνα και εξέλιξη στο μέλλον με σκοπό να χρησιμοποιήσει τις δικές της τεχνολογίες υδρογόνου.