Η L’Oréal στον Δείκτη Bloomberg 2023 για την Ισότητα των Φύλων για 6η συνεχόμενη χρονιά

Για 6 η συνεχόμενη χρονιά, η L’Oréal, αναγνωρίστηκε από το Δείκτη Ισότητας των Φύλων του Bloomberg 2023 (GEI) για τη δημιουργία ενός επιτυχημένου περιβάλλοντος εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, με στόχο την ισότητα.
Ο συγκεκριμένος δείκτης αξιολογεί την ισότητα των φύλων, εστιάζοντας σε πέντε πυλώνες: την εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις ηγεσίας και διαχείρισης ταλέντου, την ισότητα στις αμοιβές ανάμεσα στα δύο φύλα, την κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, τις πολιτικές ενάντια στη σεξουαλική παρενόχληση, καθώς και την εταιρική φήμη.
Η L’Oréal, είναι μία από τις 484 εταιρείες σε 45 χώρες και περιοχές που συμμετέχουν στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων του Bloomberg 2023. Ο δείκτης είναι ένας από τους εγκυρότερους δείκτες σε θέματα διαφάνειας και ισότητας των φύλων στο εργασιακό
περιβάλλον.