Νέο ορόσημο για προστασία προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ από τη Microsoft

Η Microsoft ενισχύει το ήδη ισχυρό χαρτοφυλάκιο λύσεων και δεσμεύσεων που προστατεύουν τα δεδομένα των πελατών της στις χώρες της ΕΕ, μέσα από μία σειρά αναβαθμίσεων και ανάπτυξης νέων χαρακτηριστικών στις cloud υπηρεσίες της. Η επέκταση των πρωτοβουλιών της εταιρείας που αφορούν την αποθήκευση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, την τοποθετούν ως τον πρώτο κορυφαίο πάροχο cloud υπηρεσιών που έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί απόλυτα στις ανάγκες των πελατών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην Ευρωπαϊκή αγορά που επιθυμούν ακόμη ισχυρότερες δεσμεύσεις σε σχέση με την παραμονή των δεδομένων (data residency).