Η Pharmathen εξοπλίζει πλήρως το νέο επιστημονικό εργαστήριο του 3ου Γυμνασίου Γέρακα

Η Pharmathen, στο πλαίσιο των Δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, εξόπλισε από την αρχή το εργαστήριο του 3 ου Γυμνασίου Γέρακα, παρέχοντας όλο τον απαραίτητο και πιο σύγχρονο εξοπλισμό που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των μαθητών όλων των τάξεων του σχολείου και θα συμβάλει στην εξοικείωσή τους σε βάθος και με βιωματικό τρόπο με τις θετικές επιστήμες. Η παράδοση του εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου, παρουσία της τοπικής κοινότητας, της διοίκησης της εταιρείας, του Διευθυντή του
σχολείου, καθώς και καθηγητών.
Η εταιρεία με υψηλό αίσθημα ευθύνης, έχει θέσει ως προτεραιότητα τη στήριξη της νέας γενιάς και την πρόσβαση της σε υψηλής ποιότητας πληροφόρηση και εκπαίδευση, ώστε να έχουν τα καλύτερα εφόδια για το μέλλον τους. Παράλληλα, φροντίζει μέσα από κάθε της δραστηριότητα να συμβάλλει στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων που δραστηριοποιείται πιο ενεργά και να επιστρέφει μέρος της επιτυχίας της στην κοινωνία.
Συγκεκριμένα, η Pharmathen ενισχύει τις υποδομές του σχολείου προσφέροντας ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και Γεωγραφίας/Γεωλογίας για όλους τους μαθητές του Γυμνασίου, βοηθώντας τους να κατανοούν καλύτερα τα μαθήματα και να αποκτούν νέες δεξιότητες μέσα από πειράματα και έρευνες, αλλά και επιτρέποντας στους καθηγητές να χρησιμοποιούν τις πιο εξελιγμένες μεθόδους διδασκαλίας.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια της δωρεάς που πραγματοποίησε στα τέλη του 2022 η Pharmathen, εξοπλίζοντας με την πιο προηγμένη τεχνολογία τα εργαστήρια του 6 ου Πειραματικού Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης και του 3 ου Πειραματικού Λυκείου Κομοτηνής και επιβεβαιώνοντας πως προωθεί με συνέπεια και συνέχεια την επιστημονικότητα και την καινοτομία μέσα από την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ο κ. Δημήτρης Καδής, Διευθύνων Σύμβουλος της Pharmathen, δήλωσε σχετικά: «Στη Pharmathen, πιστεύουμε ότι η επιστημονική κατάρτιση και η εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας για την ενδυνάμωση της κοινωνίας στο σύνολο της. Σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζουμε με συνέπεια να επενδύουμε στο μέλλον των μαθητών και μαθητριών στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε, μέσα από πρωτοβουλίες που τους παρέχουν όλα τα εφόδια, ώστε να συμβάλλουν στην εξοικείωσή τους με τις θετικές επιστήμες και να εξελιχθούν σε μελλοντικούς επιστήμονες.».