Η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για το 2024

Παγκόσμια έρευνα της KPMG, ESG Governance Report επιβεβαιώνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για το 2024.

Η έρευνα της KPMG μεταξύ 50 ειδικών στο ESG σε 10 χώρες και περιοχές αναδεικνύει ότι η
βιώσιμη ανάπτυξη ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στις ευρύτερες εταιρικές στρατηγικές.

Αξιοσημείωτο είναι ότι:

– Παρά την αυξανόμενη ωριμότητα και την εστίαση σε προσεγγίσεις με γνώμονα το σκοπό, οι
εταιρείες πρέπει να προσαρμοστούν με ευελιξία στις αυξανόμενες απαιτήσεις υποβολής
εκθέσεων ESG και σε ένα εξελισσόμενο ρυθμιστικό τοπίο, γεγονός που επηρεάζει τη
διακυβέρνηση και την οργάνωσή τους.

– Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι εταιρικές δομές έχουν προσαρμοστεί στο ESG, τόσο σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου όσο και σε ολόκληρο το εύρος των οργανισμών. Τα ευρήματα αναδεικνύουν επίσης μια μεγαλύτερη ανάγκη προσαρμογής των μονάδων βιωσιμότητας των ομίλων στην αυξανόμενη σημασία του ESG ακολουθώντας μια πιο στρατηγική προσέγγιση, σε συνεργασία με άλλα τμήματα, χωρίς να προσπαθούν πλέον να κάνουν τα πάντα σε σχέση με τη βιωσιμότητα.

Το ESG και η ευρύτερη στρατηγική βιωσιμότητας έχουν ανέλθει στην κορυφή των ατζέντας των ΔΣ για το 2024, παρά το γεγονός ότι οι επικεφαλής των επιχειρήσεων βρίσκονται ενώπιον ενός διογκωμένου φακέλου προβλημάτων και προκλήσεων, σύμφωνα με μια νέα έρευνα της KPMG International.

Στην παγκόσμια έρευνα της KPMG σχετικά με τη διακυβέρνηση και την οργάνωση του ESG συμμετείχαν Chief Sustainability Officers από μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, προκειμένου να κατανοήσουμε σε βάθος τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες δομούν την οργάνωση και τις ομάδες τους για τη βιωσιμότητα και το πώς ανταποκρίνονται σε ένα κύμα νέων κανονισμών και στην αυξημένη πίεση για διαφάνεια στο ESG από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους επενδυτές.
Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες ανέφεραν υψηλές φιλοδοξίες για το ESG στους οργανισμούς τους, με τους μισούς πλέον να θεωρούν τη βιωσιμότητα ως στρατηγικό ζήτημα που ενσωματώνεται στις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Με το ESG να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών ζητημάτων και ζητημάτων διακυβέρνησης, πολλές επιχειρήσεις ενδέχεται να δυσκολευτούν να αποφασίσουν σε ποιον τομέα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα. Για πολλούς ερωτηθέντες, η απαλλαγή από τον άνθρακα και η κούρσα προς το μηδενικό ισοζύγιο είναι το θέμα που εντάσσεται συχνότερα στην εταιρική στρατηγική για το ESG, με τη διαφορετικότητα, την ισότητα, την ένταξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην αλυσίδα αξίας να αναφέρονται στη συνέχεια.

Ποιος αποφασίζει για το ESG;
Με το ESG να αναγνωρίζεται από τα διοικητικά συμβούλια ως κρίσιμο ζήτημα, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εταιρείες είναι σε φάση διερεύνησης ως προς το ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις για τη μελλοντική στρατηγική και τις δομές που απαιτούνται για τη μέτρηση, την εφαρμογή και την αποτελεσματική κατάρτιση εκθέσεων.
Περίπου το ένα τέταρτο των οργανισμών που καλύπτονται από την έρευνα της KPMG δήλωσαν ότι διαθέτουν επιτροπή βιωσιμότητας σε επίπεδο ΔΣ. Αντιστοίχως, στο ένα πέμπτο συζητούν για τη βιωσιμότητα σε επιτροπές που καλύπτουν άλλα θέματα, συνήθως στην επιτροπή ελέγχου. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι το θέμα του ESG αρχίζει να συμπεριλαμβάνεται σε επιτροπές που συνήθως επικεντρώνονται στη διαχείριση, την καινοτομία, τις αμοιβές, την ασφάλεια και την κουλτούρα.
Το ερώτημα που αντιμετωπίζουν πλέον πολλά ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων είναι ποιος θα πρέπει να λάβει την τελική απόφαση για το ESG καθώς ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στον ιστό και τον σκοπό μιας εταιρείας. Υπεύθυνος για τη βιωσιμότητα είναι ο CEO σε σχεδόν τους μισούς οργανισμούς που συμμετείχαν στην έρευνα, με έναν ειδικό διευθυντή βιωσιμότητας ως τη δεύτερη πιο δημοφιλή επιλογή. Οι υπόλοιποι ερωτηθέντες αποκάλυψαν μια μεγάλη ποικιλία ρόλων που αναλαμβάνουν την ευθύνη του ESG – από τον επικεφαλής της εφοδιαστικής αλυσίδας και μεταποίησης έως τον Chief Risk Officer.