Τι συμβαίνει με τα ηλεκτρονικά απόβλητα;

Waste bin full of electronics, e-waste and recycling concept

Με τον όρο ηλεκτρονικά απόβλητα εννοούμε κάθε απορριπτόμενο προϊόν με καλώδιο ή μπαταρία. Τα ηλεκτρονικά απόβλητα είναι επικίνδυνα τόσο για την υγεία μας όσο και για το περιβάλλον.

Η παραγωγή ηλεκτρονικών αποβλήτων παγκοσμίως αυξάνεται πέντε φορές πιο γρήγορα από την ανακύκλωσή τους! Αυτό αποκαλύπτει η τέταρτη Παγκόσμια Παρακολούθηση Ηλεκτρονικών Αποβλήτων του ΟΗΕ. Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που παρήχθησαν το 2022 ανήλθαν σε 62 εκατ. τόνους, ενώ εκτιμάται πως θα υπάρξει αύξηση κατά 32% το 2030.

Από τους 62 εκατομμύρια τόνους που παρήχθησαν το 2022, το 33% ήταν μικρές συσκευές από τις οποίες ανακυκλώθηκε μόλις το 12%. Περίπου 4,6 εκατομμύρια τόνοι προήλθαν από μικρό εξοπλισμό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών με ποσοστό συλλογής και ανακύκλωσης  22%.