Η Νέα Γεωργία Νέα Γενιά ανέλαβε την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης των συνεργαζόμενων παραγωγών της εταιρείας ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

Ο οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά και η εταιρεία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ συνεργάστηκαν για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός εξειδικευμένου προγράμματος κατάρτισης, το οποίο απευθύνθηκε στους συνεργαζόμενους παραγωγούς της εταιρείας, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνικών τους δεξιοτήτων, σχετικά με επίκαιρες θεματικές του κλάδου της αγροδιατροφής.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλάμβανε σειρά πρακτικών εκπαιδεύσεων με θέμα την αναγεννητική γεωργία, τη νέα ΚΑΠ και την κλιματική αλλαγή. Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Απρίλιο του 2024 στις κύριες καλλιεργητικές περιοχές της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, όπως το Αμύνταιο Φλώρινας, η Χάλκη Λάρισας, η Απολλωνία Θεσσαλονίκης, το Κιλκίς και τα Γιαννιτσά Πέλλας.

Δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων παραγωγών, οι θεματικές των εκπαιδεύσεων διαμορφώθηκαν ως εξής:

1. Αναγεννητική γεωργία, χρήση προϊόντων ειδικής θρέψης, αναγεννητικές και βιολογικές γεωργικές πρακτικές
2. Παρουσίαση του μοντέλου δικαιωμάτων και οικολογικών σχημάτων της Νέας ΚΑΠ 2023-2027, εστιάζοντας στα «Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης», τη συμβολαιακή γεωργία ομάδων παραγωγών, τις οικονομικές ενισχύσεις, καθώς και το στρατηγικό σχέδιο που αφορά συγκεκριμένα τις καλλιέργειες των παραγωγών της εταιρείας
3. Κλιματική αλλαγή και γεωργία, τεχνολογίες προσαρμογής και μετριασμού των αρνητικών συνεπειών καθώς και γεωργία άνθρακα

Η συνεργασία του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά με την ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, ενισχύει τον πρωτογενή τομέα, μεταφέροντας στους συμμετέχοντες τεχνογνωσία από Πανεπιστήμια και στελέχη της αγοράς. Η εταιρεία, με αίσθημα ευθύνης, συνεχίζει να στηρίζει στην πράξη τους συνεργαζόμενους παραγωγούς της σε όλη τη χώρα, εστιάζοντας στην παροχή κινήτρων για την ενασχόληση με την ελληνική γη.