9)say yes & listen to them

Σοφία Φώτου, Φιλόλογος – Ειδική Παιδαγωγός

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Δανίας

Δεν είναι τυχαία η ανάδειξη της δανέζικης φιλοσοφίας και κουλτούρας ως  καταλληλότερη μέθοδο για την ανατροφή ευτυχισμένων παιδιών με ψυχική ανθεκτικότητα και συναισθηματική ασφάλεια.
Η Δανία αποτελεί τη χώρα με τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους και το
μυστικό βρίσκεται σε συγκεκριμένες γενικές κατευθύνσεις που εφαρμόζουν αποτελεσματικά οι γονείς αλλά και οι εκπαιδευτικοί της χώρας. Οι βασικές αρχές που χρησιμοποιούνται από το σύστημα παιδείας στη Δανία και εφαρμόζονται σε κάθε μαθητή σε προσωπικό επίπεδο ακολουθούν παρακάτω:

Το να είσαι ο καλύτερος δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη
ζωή
Το εκπαιδευτικό σύστημα της Δανίας δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην
ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών κι όχι στην επιτυχία στις
εξετάσεις. Τα σχολεία επιδιώκουν την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου
τρόπου σκέψης σύμφωνα με τον οποίο κάθε μαθητής αξιολογείται για τις προσωπικές του δυνάμεις και αδυναμίες – ανεξάρτητα από βαθμούς και σχολικές επιδόσεις.

Το να ξέρεις πώς να είσαι ο εαυτός σου είναι εξίσου σημαντικό με
το να ξέρεις να γράφεις και να διαβάζεις

Το δανέζικο σχολικό πρόγραμμα εστιάζει στην ανάπτυξη της
προσωπικότητας ενός ανθρώπου. Πιο συγκεκριμένα, η νομοθεσία της
Δανίας για την εκπαίδευση αναφέρει ότι το σύστημα πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης πρέπει να παρέχει στους μαθητές όχι μόνο τις βασικές
γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και να βοηθάει στην ανάπτυξη της
προσωπικότητας.

Δεν ενθαρρύνεται η μηχανική μάθηση
Τα σχολεία της Δανίας ενθαρρύνουν τους μαθητές να ψάχνουν μόνοι τους
πληροφορίες, να κάνουν τα δικά τους πειράματα και να αναλύουν τις
πηγές του ανεξάρτητα – διατυπώνοντας τις δικές τους προσωπικές
απόψεις. Έτσι, προωθείται ο αυτοσεβασμός, η δημιουργικότητα και η
κριτική σκέψη καθώς επίσης επιτυγχάνεται και μία βαθύτερη κατανόηση
του ποιοι είναι.

Η ευημερία των μαθητών μετράει περισσότερο από το
αποτέλεσμα
Στη Δανία, θεωρείται πολύ σημαντικό οι μαθητές αλλά και οι φοιτητές να
απολαμβάνουν πραγματικά τη διαδικασία της μάθησης κι όχι να τη
βλέπουν σαν μια ατελείωτη και κουραστική διαδικασία. Συνεπώς, τους
δίνεται η δυνατότητα να φοιτήσουν για έναν χρόνο σ’ ένα είδος σχολείου – το Efterskole – πριν αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους.

Προωθούνται οι ίσες ευκαιρίες
Το σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού της Δανίας προωθεί στους μαθητές δουλειές που θα τους κάνουν να είναι ευτυχισμένοι. Επιπλέον, βοηθάει τους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων να διαλέξουν τον τομέα που τους ταιριάζει, σύμφωνα με τις φιλοδοξίες τους.

Το ελεύθερο παιχνίδι είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη
των παιδιών
Το ελεύθερο παιχνίδι διδάσκει στο παιδί πώς να μειώνει το άγχος του,
πώς να είναι περισσότερο προσαρμοστικό και, ταυτόχρονα, βελτιώνει
τις κοινωνικές του δεξιότητες. Κάνει επίσης τα παιδιά να νιώθουν ότι…
έχουν τον έλεγχο, αίσθηση που τα βοηθά να αναπτύξουν ικανότητες
αυτονομίας και αυτοελέγχου μεγαλώνοντας. Οι Δανοί θεωρούν τόσο
σημαντικό το παιχνίδι, που το εντάσσουν σημαντικά στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Το μάθημα της ενσυναίσθησης είναι υποχρεωτικό στα σχολεία
της Δανίας
Το γεγονός ότι το μάθημα της ενσυναίσθησης είναι υποχρεωτικό στα
σχολεία της Δανίας από το 1993, είναι προφανές ότι έχει συμβάλει στο
κλίμα ευτυχίας που επικρατεί στη χώρα.
Η ενσυναίσθηση βοηθά στην οικοδόμηση σχέσεων, εμποδίζει το
bullying και προωθεί την επιτυχία στον επαγγελματικό τομέα. Οι έφηβοι
με ενσυναίσθηση γίνονται, σε συντριπτικό ποσοστό, επιτυχημένοι
ενήλικες, επειδή είναι περισσότερο επικεντρωμένοι στους στόχους τους
από ό,τι οι νάρκισσοι συμμαθητές τους. Ο βασικός τρόπος εκμάθησής
της σχετίζεται με την ομαδική εργασία. Οι δάσκαλοι μαθαίνουν στα
παιδιά να μην αποκλείουν τους άλλους, αλλά να αναλαμβάνουν την
ευθύνη να βοηθούν εκείνους που δεν διαθέτουν τα ίδια προσόντα. Δεν
είναι τυχαίο, εξάλλου, ότι η Δανία αποτελεί μια χώρα με εξαιρετικό
εργασιακό περιβάλλον για όλες τις ηλικίες.
Ο ανταγωνισμός πρέπει να αφορά μόνο τους εαυτούς μας και όχι τους
άλλους, είναι ένα ακόμα επιμέρους σημαντικό κεφάλαιο του ίδιου
μαθήματος. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, στη Δανία δεν δίνονται βραβεία
ή διακρίσεις στα παιδιά που πρωτεύουν, αλλά επιβραβεύονται τα
κίνητρα για βελτίωση του κάθε μαθητή, ξεχωριστά.
Είναι προφανές λοιπόν ότι στη Δανία όλοι μπορούν να είναι πετυχημένοι
και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο σύστημα παιδείας της. Οι μαθητές της χώρας αποτελούν τα πιο χαρούμενα παιδιά του κόσμου και αυτό έχει αποτελέσει το έναυσμα για τη συγγραφή πολλών βιβλίων σχετικά με τη γενικότερη ευεξία της χώρας.

Προτείνονται τα εξής :

 Γιατί οι Δανοί μεγαλώνουν τα πιο ευτυχισμένα παιδιά στον κόσμο
 Πώς οι Δανοί εκπαιδεύουν τα πιο ευτυχισμένα παιδιά στο σχολείο
και στην οικογένεια
 Συγγραφέας: Jessica Alexander