11) Ο ρόλος των ΚΕΣΥΥ στην κοινωνική ενσωμάτωση ευπαθών ομάδων

Σοφία Φώτου, Φιλόλογος – Ειδική Παιδαγωγός

Η δράση του Κέντρου Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΚΕΣΥΥ) είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για τα άτομα των ευπαθών ομάδων. Άρχισαν να λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα από το 1998 και από τότε τα ΚΕΣΣΥ άρχισαν να αυξάνονται συνεχώς καθότι διαπιστώθηκε ότι ήταν απαραίτητη η ύπαρξή τους προκειμένου να καλύπτουν τις ανάγκες των ατόμων οι οποίες αυξάνονταν συνεχώς.

Βασικός ρόλος των ΚΕΣΣΥ είναι η ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην αγορά εργασίας προσφέροντάς τους έτσι την ευκαιρία να γίνονται παραγωγικοί και να προσφέρουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουν τα άτομα με νοητική υστέρηση και ειδικές ανάγκες γενικότερα καλύτερες συνθήκες διαβίωσης
και μια πιο ποιοτική ζωή.

Σ΄ ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, η μέριμνα των υποστηρικτικών υπηρεσιών δεν περιορίζεται μόνο στην εξασφάλιση μιας θέσης εργασίας αλλά αποσκοπεί και στην υπέρβαση και καταπολέμηση των διακρίσεων και του κοινωνικού στιγματισμού προκειμένου να διαμορφώσει μια πολυπολιτισμική κοινωνία στην οποία θα υπεισέρχεται η αποδοχή και ο αλληλοσεβασμός

Το ΚΕΣΥΥ σκοπεύει:
– Στην καταπολέμηση των αντικειμενικών και υποκειμενικών συνθηκών που οδηγούν τις συγκεκριμένες ομάδες στόχου στον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.
– Στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων και την διευκόλυνση πρόσβασης των συμμετεχόντων στην αγορά εργασίας με ενέργειες ενημέρωσης και πληροφόρησης, την καταγραφή αναγκών της αγοράς, επαγγελματικό προσανατολισμό και την παροχή νομικής, λογιστικής, φορολογικής και ασφαλιστικής συμβουλευτικής.
– Στην υπέρβαση των υποκειμενικών αναστολών και κάθε μορφής αντικειμενικών φραγμών μέσα από την κοινωνική και ψυχολογική στήριξη
– Στην καταπολέμηση των διακρίσεων, των αρνητικών κοινωνικών στερεοτύπων και του κοινωνικού στιγματισμού και την παράλληλη προαγωγή της κοινωνικής αλληλεγγύης με ενέργειες δημοσιοποίησης, ευαισθητοποίησης και πληροφόρηση.

Τα πιο γνωστά Κέντρα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών είναι τα εξής:

– Ν.Ε.Σ.Π.Ο, Ροδόπης το οποίο δραστηριοποιείται με θέματα κοινωνικής, ψυχικής και συναισθηματικής προσέγγισης των Παλλιννοστούντων.
– ΚΕ.Σ.Σ.Υ Πολύκεντρο: το οποίο ασχολείται με τις πλέον ευαίσθητες ομάδες που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό (Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Νέοι Ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών, Αρχηγοί Μονογονεϊκών οικογενειών)
– ΚΕΣΥΥ ΚΕΜΟΠ « Ο ΠΛΑΤΩΝ». Ο Πλάτων Ναυπάκτου είναι ένα ειδικώς Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο.