6)Η Φάρμα ΗΠΕΙΡΟΣ αρωγός στην ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας

Η Φάρμα ΗΠΕΙΡΟΣ, που ξεκίνησε να λειτουργεί το φθινόπωρο του 2019 στην Άρτα, παραμένοντας πιστή στο όραμα του εμπνευστή της, Παντελή Παντελιάδη, συνεισφέρει ενεργά στην ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Αυτό το επιτυγχάνει μέσω της ανάπτυξης πρωτοποριακών ζωοτεχνικών πρωτοκόλλων και την παροχή πάσης φύσης τεχνογνωσίας στους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους. Μέχρι σήμερα η Φάρμα ΗΠΕΙΡΟΣ  έχει διαθέσει 500 ζώα σε 50 κτηνοτρόφους της περιοχής με σκοπό τη βελτίωση του ζωικού τους κεφαλαίου και την αύξηση της παραγωγής τους. Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 300 παραγωγοί έχουν επισκεφτεί τη φάρμα με στόχο την απόκτηση γνώσης που βελτιώνει την λειτουργία των εκτροφών τους.