8)Τα αποτελέσματα του Athens Climate Lab

Τα αποτελέσματα του Athens Climate Lab, μιας πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην Αθήνα, ανακοίνωσε η ομάδα Global Shapers Athens Hub, με την αποκλειστική υποστήριξη της Eurolife FFH.

Το εργαστήριο εντόπισε τις τέσσερις κυριότερες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής στην πόλη: διάβρωση των ακτών, ακραία καιρικά φαινόμενα, ατμοσφαιρική ρύπανση και δασικές πυρκαγιές.

Η ομάδα εργασίας προχώρησε στην πρόταση καινοτόμων λύσεων αντιμετώπισης, ακολουθώντας τη μεθοδολογία του systemic impact (μελέτη των αλλαγών που επηρεάζουν ουσιαστικά ένα σύστημα).

Η καταγραφή των προτάσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων εκτείνεται σε τρεις κατευθύνσεις. Στην ενίσχυση της εκπαίδευσης, στην έγκυρη ενημέρωση και στη συμμετοχή των πολιτών. Η εστίαση σε αυτούς τους τομείς είναι ένα σημαντικό βήμα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην Αθήνα.