8)Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. κρατούν το κλειδί για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας

“Δεν υπάρχει πράσινη ανάπτυξη χωρίς το μπλε (της θάλασσας)” ήταν το μήνυμα που απηύθυνε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την Αλιεία κ. Virginijus Sinkevičius, στο πλαίσιο Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τίτλο «Blue farming in the European Green Deal: το όραμα για μία βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση ψαριών υδατοκαλλιέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη δημοσίευση των νέων Στρατηγικών Κατευθυντήριων  γραμμών  για μια πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ για την περίοδο 2021 έως 2030. Τα βασικά μηνύματα των επικεφαλής των τριών ευρωπαϊκών θεσμών ήταν:

  1. Η υδατοκαλλιέργεια μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και στη μετάβαση στην «πράσινη οικονομία».
  2. Η προώθηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού στα κράτη μέλη αποτελεί προτεραιότητα και βασική προϋπόθεση που εξασφαλίζει την προοπτική ανάπτυξης αλλάκαι νομική σταθερότητα για τις υδατοκαλλιέργειες.
  1. Το κλειδί για την επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. το κρατούν πλέον τα κράτη-μέλη.