6)Χορηγία της Δίρφυς στον Οργανισμό «Διαβάζω για τους άλλους»

Η Δίρφυς γίνεται αρωγός του Οργανισμού «Διαβάζω για τους άλλους» σε μια δράση που δεν αποτελεί μόνο Ενέργεια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αλλά αναδεικνύει τη σημασία του εθελοντισμού στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των συμπολιτών μας.

Ο Οργανισμός «Διαβάζω για τους άλλους» που δραστηριοποιείται από το 2015, έχει ως πρωταρχικό στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων στη γνώση και τη μάθηση και για αυτό έχει αναλάβει τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης των τυφλών μέσω της ηχογράφησης βιβλίων από εθελοντές αναγνώστες. Στο πλαίσιο της δράσης των ηχογραφήσεων για την παραγωγή ακουστικού υλικού για μη-βλέποντες, η εταιρία εμφιάλωσης νερού, Δίρφυς Α.Ε προσφέρει προϊόντα της, με σκοπό να παρέχονται στους εθελοντές που δανείζουν τη φωνή τους στην παραγωγή των ακουστικών βιβλίων.

Με την ανάγνωση βιβλίων ο οργανισμός και οι εθελοντές του κρατούν συντροφιά σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, σε ασθενείς σε νοσοκομεία, σε κέντρα φιλοξενίας παιδιών και σε άτομα με αναπηρίες κίνησης ή όρασης στον δικό τους χώρο.