9)Ο ΕΟΦ εγκρίνει την κλινική μελέτη φάσης ΙΙΙ της SELLAS Life Sciences Group για το εμβόλιο κατά του καρκίνου

Η SELLAS Life Sciences Group (NASDAQ: SLS), εταιρία βιοτεχνολογίας με έδρα τη Νέα Υόρκη, που δραστηριοποιείται σε πρωτοποριακές μελέτες προχωρημένου σταδίου στον τομέα της Ανοσο-Ογκολογίας και Ανοσο-Θεραπείας του καρκίνου, ανακοινώνει πως το galinpepimutS (GPS) – ένα θεραπευτικό εμβόλιο που αναπτύσσει η εταιρία και το οποίο στοχεύει στην διέγερση του ανοσοποιητικού συστήματος του ασθενούς εναντίον των  καρκινικών του κυττάρων –  έλαβε την έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) για τη διενέργεια στην χώρα μας της Κλινικής Μελέτης Φάσης III REGAL  και  πλέον Έλληνες ασθενείς που πάσχουν από Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία (ΟΜΛ) μπορούν να έχουν πρόσβαση στην καινοτόμα αυτή ανοσοθεραπεία.