2)5 ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τάσος Κυριακίδης, General Manager at Viozokat SA

1. Ανάπτυξη που σέβεται το περιβάλλον
2. Διοίκηση με εμπιστοσύνη στους ανθρώπους
3. Εκπαίδευση και μάθηση με υποστήριξη (coaching), παράδειγμα και λιγότερο με διδασκαλία και συμβουλές.
4. Έμφαση πρώτα στην ποιότητα – αξία
5. Διαχείριση πόρων χωρίς σπατάλες.