3)10 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΝΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ

Τάσος Κυριακίδης, General Manager at Viozokat SA

1. Δεν έχουν γραπτούς στόχους ανάπτυξης
2. Δεν έχουν τα απαραίτητα κεφάλαια
3. Δεν αναζητούν κεφάλαια
4. Δεν αναπτύσσουν ανταγωνιστικά νέα προϊόντα η υπηρεσίες
5. Όλη η επιχείρηση βασίζεται σε 1-2 άτομα
6. Δεν εμπιστεύονται ικανά στελέχη
7. Δεν ενημερώνονται, δεν εκπαιδεύονται και δεν αποκτούν νέες γνώσεις και δεξιότητες
8. Δεν συνεργάζονται με άλλες σχετικές με τον κλάδο εταιρίες
9. Αποφεύγουν τις αλλαγές
10. Θέλουν να διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο