2)7 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΕΝΟΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τάσος Κυριακίδης, General Manager at Viozokat SA

1. Να μην ταιριάζει στην κουλτούρα της επιχείρησης
2. Να μην καταλαβαίνει πως λειτουργεί η δομή της επιχείρησης
3. Να μην τον αποδέχονται -υποστηρίζουν οι άλλοι μάνατζερ
4. Να λαμβάνει αναποτελεσματικές αποφάσεις
5. Να μην καταλαβαίνει το επιχειρηματικό μοντέλο
6. Να διαφωνεί με τη στρατηγική της επιχείρησης
7. Να του λείπουν αναγκαίες δεξιότητες και εμπειρίες