Εξοικονομώ 2023: Ποιες εργασίες μπορούν να κάνουν οι δικαιούχοι

Από τις 12 Ιουνίου έως και τις 15 Σεπτεμβρίου θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι για το Εξοικονομώ 2023″.

To πρόγραμμα επιδοτεί συνολικά πέντε κατηγορίες παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, με στόχο την εξοικονόμηση.

Eιδικότερα, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση ή αναβάθμιση θερμομόνωσης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης, σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home), έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων, έξυπνα συστήματα ελέγχου της θέρμανσης/ψύξης, έξυπνα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης)

Για κάθε κατοικία που θα επιλεγεί προς ένταξη στο “Εξοικονομώ 2023” στόχος είναι η υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες, προκειμένου να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό πάνω από 30%.

Οι προϋποθέσεις

Οι κατοικίες που θα επιλεγούν θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

– Να υφίστανται νόμιμα.
– Να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστέες.
– Να χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες.
– Να έχουν καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
– Να μην είναι επιλέξιμες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου Airbnb).

Αφού η αίτηση για ένταξη στο Πρόγραμμα κριθεί «Καταρχήν Επιλέξιμη», απαιτείται η έκδοση και υποβολή στο Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.