«Επιστροφή στη φύση»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε τον νόμο για την αποκατάσταση της φύσης, για να δώσει ξανά ζωή στα οκοσυστήματα της Ευρώπης.

Το 81% των ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων θεωρούνται υποβαθμισμένα, και η συμφωνία των χωρών-μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπει την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στο 20% της χερσαίας και θαλάσσιας έκτασης της ΕΕ μέχρι το 2030. Τώρα, μένει η συμφωνία να εγκριθεί από το Ευρωκοινοβούλιο και τις εθνικές κυβερνήσεις, όμως η συγκεκριμένη διαδικασία θεωρείται τυπική.

Οι «πράσινες» υποχρεώσεις

Μέχρι το 2030, κάθε χώρα-μέλος υποχρεούται να λάβει μέτρα για το 30% των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων της, όπως δάση, ποτάμια και λιβάδια. Επιπλέον, οι κυβερνήσεις έχουν την υποχρέωση να διατηρήσουν τα υγιή οικοσυστήματα και να λάβουν στοχευμένα μέτρα με στόχο τη βελτίωση σε τουλάχιστον δύο από τρεις τομείς οι οποίοι είναι:
Α) Φιλικές στη φύση πρακτικές π.χ. ζώνες άγριας βλάστησης
Β) Αύξηση των πληθυσμών πεταλούδων σε λιβάδια
Γ) Κατακράτηση άνθρακα στο έδαφος.