Ένα διαφορετικό επιμορφωτικό πρόγραμμα για σχολεία από το Dixan

Η Henkel Consumer Brands με το Dixan προσκαλούν εκπαιδευτικούς και μαθητές να
συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι σπόροι του αύριο. Τα παιδιά στο
πλευρό της Γης». Μια νέα πρωτοβουλία του Dixan που προσφέρεται δωρεάν στα σχολεία
του Ν. Αττικής με σκοπό να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει την νέα γενιά σχετικά με
την προστασία του περιβάλλοντος και την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον
καθημερινών συνηθειών από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής τους.
Από τα μέσα Οκτώβρη 2023 και μέχρι το τέλος του σχολικού έτους, παιδιά ηλικίας 6-12
ετών έχουν την ευκαιρία να μάθουν για την σημασία της ανακύκλωσης και του τρίπτυχου
«reduce, reuse, recycle» μέσα από μια σειρά από πρωτότυπες δράσεις, βιωματικά και
διαδραστικά παιχνίδια, θεματικές προβολές και συζητήσεις για την προστασία του πλανήτη.
Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται σε συνεργασία με την εξειδικευμένη ομάδα
διεξαγωγής εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σχολεία “ΚΙΒΩΤΟΣ, Παιδικές Υποθέσεις”
και υπό τον συντονισμό και την επιμέλεια της συμβουλευτικής εταιρείας ΟΜΑΔΑ
ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ. Αποτελεί μια προσπάθεια αφύπνισης των μαθητών Νηπιαγωγείου και
Δημοτικού, σχετικά με την ανάγκη για την εξασφάλιση της περιβαλλοντικής ισορροπίας του
πλανήτη και την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης. Αφιερώνοντας μια σχολική ώρα
στην τάξη, το Dixan δεν περιορίζεται μόνο στην ενημέρωση των παιδιών αλλά περιλαμβάνει
και διαδραστικά παιχνίδια και υλικά για το σπίτι που μπορούν να βοηθήσουν τους μικρούς
μαθητές να κάνουν την ανακύκλωση, παιχνίδι!