Δεν υπάρχει ευνοϊκός άνεμος για εκείνον που δεν ξέρει που πηγαίνει…