8)Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών έχει ανακηρύξει την 21η Μαΐου ως Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού ή Παγκόσμια Ημέρα για την Πολιτισμική Διαφορετικότητα, τον Διάλογο και την Ανάπτυξη.

Ο ΟΗΕ προτρέπει όλα τα κράτη – μέλη, τις διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις να διοργανώσουν εκδηλώσεις, που θα διευρύνουν τη γνώση των λαών σχετικά με τον παγκόσμιο πολιτιστικό πλούτο και να προωθήσουν μέσω της εκπαίδευσης και των ΜΜΕ τη γνώση της αξίας της πολιτισμικής διαφορετικότητας.

Η πολιτισμική διαφορετικότητα είναι δημιουργική διαφορετικότητα και συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή.

Η μεγαλύτερη δύναμη των πολιτιστικών προϊόντων είναι η διττή, οικονομική και πολιτισμική φύση τους. Ο πολιτισμός δεν αποτελεί εμπόρευμα όπως όλα τα άλλα και αυτή η αρχή αποτελεί τον οδηγό για τη χάραξη πιο καινοτόμων και βιώσιμων στρατηγικών ανάπτυξης.