Πανελλαδική δράση ΕΚΕ από την ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ: Τα Μέλη προσφέρουν τεχνολογικό εξοπλισμό στα σχολεία της χώρας

Η Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ πραγματοποιεί μέσα από τα Μέλη της μια σημαντική
πανελλαδικού χαρακτήρα δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με τελικούς αποδέκτες
μαθητές Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχολεία όλης
της χώρας.
Συγκεκριμένα, τα Μέλη της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ: Λουξ, Άγαν, Ευβοϊκή Ζύμη, SKAG, KYKNOS,
Κτήμα Γεροβασιλείου, Endless, Δίρφυς, Trikalinos, Μύλοι Θράκης Ι. Ουζουνόπουλος, Μέλι
Αττική, Στεργίου, Domus, Vitex, Elikon, Sabo, Septona, Coffee Island είναι οι πρώτες
συμμετέχουσες εταιρίες στην ενέργεια. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η δράση είναι ακόμα σε
εξέλιξη και αναμένεται να «αγκαλιαστεί» από ακόμα περισσότερα Μέλη της Κοινότητας
μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Οι εταιρίες-Μέλη καλύπτουν το συνολικό κόστος
αγοράς τεχνολογικού εξοπλισμού από το ΠΛΑΙΣΙΟ ενώ παρέχουν και τη μεταφορά και
εγκατάσταση σε κάθε σχολική μονάδα.
Η επιλογή των σχολείων από τα Μέλη έγινε στρατηγικά, με προτεραιότητα σε όποια βρίσκονταν σε απομακρυσμένα σημεία και δευτερευόντως σε σχολεία σε κεντρικές
περιοχές. Αναλόγως με τις ανάγκες του κάθε σχολείου, οι οποίες διερευνήθηκαν από το
κάθε Μέλος ξεχωριστά, προσφέρθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές ή/και διαδραστικοί
πίνακες ή/και προτζέκτορες προσβλέποντας στον εξοπλισμό κάθε μονάδας με νέα
σύγχρονα πολυμέσα για την εκπαίδευση των μαθητών. Μέχρι σήμερα, παραδίδεται ο
εξοπλισμός στα σχολεία: Ενιαίο Επαγγελματικό Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο Πάτρας, 1ο
γυμνάσιο Μεσσήνης, Δημοτικό Λείκων, 2ο Δημοτικό σχολείο Ιστιαίας -Εύβοια, Δημοτικό
Σχολείο Βαθύ Σάμου, Γυμνάσιο Σαβαλίων, Δημοτικό Σχολείο Μεσημερίου, Σχολείο
Πορφυριάδας (Καρλόβασι Σάμου), Γυμνάσιο Μαντουδίου, Μειονοτικό Σχολείο Αγριανής,
Δημοτικό Σχολείο Δικαίων Έβρου, Γυμνάσιο Τυχερού Έβρου, Δημοτικό Σχολείο Τυμφρηστού
Φθιώτιδας, Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου Αττικής – Αθηνών, Δημοτικό Σχολείο
Νισύρου, 12ο Δημοτικό σχολείο Καλλιθέας, 1ο ΕΠΑ.Λ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ, Νηπιαγωγείο /
Δημοτικό του χωριού Μώλου στη Φθιώτιδα.