11)Πλήρως ψηφιακή η συγκρότηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών

Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ), προσβάσιμο στη διεύθυνση www.didaktorika.gr, περνά στην εποχή της εξ ολοκλήρου ψηφιακής λειτουργίας, με τις δομικές και τεχνολογικές αναβαθμίσεις στις οποίες προχώρησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). 

Η συγκρότηση του ΕΑΔΔ, με την κατάθεση και διάθεση των διδακτορικών διατριβών με πλήρως ψηφιακό τρόπο, εναρμονίζεται με τις διεθνείς καλές πρακτικές και την τάση ψηφιακοποίησης των επιστημονικών υποδομών.

Στο εξής η υποβολή των διδακτορικών διατριβών θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Μειώνεται έτσι σημαντικά η γραφειοκρατία και ο διαχειριστικός φόρτος, και εξοικονομείται χρόνος.

Σήμερα, στο Ψηφιακό Αποθετήριο του ΕΑΔΔ διατίθενται περισσότερες από 45.000 διδακτορικές διατριβές. 

Το Αποθετήριο παρέχει στους χρήστες:

Απλή και σύνθετη αναζήτηση μιας διατριβής μέσω του πεδίου των βιβλιογραφικών εγγραφών
Πλοήγηση με βάση καθορισμένα πεδία
Οnline ανάγνωση και ξεφύλλισμα μιας διατριβής.
Στους εγγεγραμμένους χρήστες παρέχεται η δυνατότητα μεταφόρτωσης του ψηφιακού αρχείου μιας διατριβής.

ΒΟΧ ακι για πληροφορίες

Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών

https://www.didaktorika.gr

Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης και Διαχείρισης ΕΑΔΔ

https://phdms.ekt.gr/

Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών του ΕΑΔΔ

http://helpdesk.didaktorika.gr/

Στατιστικές για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου

https://metrics.ekt.gr/phd-holders