8)Τα Καναδικά σχολεία Maple Bear ανακοινώνουν την πρόθεσή τους να εισέλθουν στην ελληνική αγορά

Στη βάση της καναδικής εκπαιδευτικής προσέγγισης βρίσκονται η προετοιμασία των παιδιών για δια βίου μάθηση και επιτυχία, και η ώθηση να γίνουν πολίτες του κόσμου.

Η προσέγγιση αυτή έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέσω των σχολείων Maple Bear και του εκπαιδευτικού μοντέλου που προσφέρει μέσω της δυνατότητας franchise.

Το μοντέλο αυτό έχει σχεδιαστεί με στόχο την ολοκληρωμένη εκπαίδευση του παιδιού, τόσο από σωματικής, διανοητικής, και συναισθηματικής, όσο και από κοινωνικής πλευράς, όπου πρωταγωνιστούν τρία θεμελιώδη στοιχεία: η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η κριτική σκέψη.

«Σύμφωνα με το Ινστιτούτο για το Μέλλον (IFTF), πάνω από το 85% των θέσεων εργασίας για το 2030 δεν έχουν εφευρεθεί ακόμα. Πώς μπορεί λοιπόν η εκπαίδευση να προετοιμάσει τα παιδιά για θέσεις εργασίας που δεν υπάρχουν; Δεδομένου ότι κανείς δε γνωρίζει τι επιφυλάσσει το μέλλον, η απάντηση είναι απλή και βρίσκεται στην προσέγγιση “μάθετε να μαθαίνετε”. Εάν δοθούν στα παιδιά οι δεξιότητες και η αγάπη για μάθηση και απόκτηση γνώσης, τότε θα είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πρόκληση βρεθεί στο δρόμο τους», δήλωσε ο Yann  Bidan, Γενικός Διευθυντής  της Maple Bear Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Τα σχολεία Maple Bear βρίσκονται σε αναζήτηση συνεργατών που επιθυμούν να επενδύσουν σε νηπιαγωγεία και σχολεία με την επωνυμία τους σε τουλάχιστον 5 πόλεις της Ελλάδας. Τα Maple Bear δεν είναι διεθνή, αλλά τοπικά σχολεία. Προσφέρουν μια πλήρως καναδική δίγλωσση προσέγγιση και στρατηγικές διδασκαλίας, αξιοποιώντας τόσο το καναδικό, όσο και το τοπικό πρόγραμμα σπουδών. 

Η Maple Bear έχει περισσότερα από 530 κέντρα, από νηπιαγωγεία έως γυμνάσια σε 26 χώρες, όπου φοιτούν περισσότεροι από 45.000 μαθητές. Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, η Maple Bear σχεδιάζει να ανοίξει συνολικά 50 σχολεία τα επόμενα χρόνια.