15)παγκοσμιες ημερες

26 Μαΐου – Παγκόσμια Ημέρα Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας