9)Τhe Kompany: Nέα στρατηγική συνεργασία με το Βιολογικό Χωριό

Μετά από διαδικασία spec, η Τhe Kompany, εγκαινιάζει τη συνεργασία της με το Bιολογικό Χωριό, που διαθέτει 17 καταστήματα σε ολόκληρη την Αττική και ένα Ε-shop.

Η Τhe Kompany αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος στρατηγικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, καθώς και το σύνολο των δράσεων Εταιρικής Επικοινωνίας του Bιολογικού Χωριού. 

Ήδη από τον Απρίλιο του 2021 δημιούργησε και υλοποιεί τη νέα καμπάνια Find your BIOBalance, που φέρνει στο επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες του καταναλωτή και προσεγγίζει την Υγεία και την Ισορροπία ολιστικά μέσα από 3 πυλώνες που αφορούν το σώμα, το μυαλό και την επαφή με τη φύση.