Τυχερές οι μέλισσες στην Δανία!

Στη Δανία, υπάρχει νόμος οι μεγάλοι αγροτικοί ιδιοκτήτες να φυτεύουν το 5 % της γης τους με λουλούδια για τις μέλισσες.

Από Πλανήτης γη