5)«Διατροφικός Χάρτης Αμπελοοινικών Προϊόντων και Παραγώγων Σταφυλιού» από την EUROCERT

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021 στον ιστορικό χώρο του Κυπριακού Οινομουσείου στην Ερήμη, της επαρχίας Λεμεσού, εκδήλωση υπό την αιγίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με σκοπό την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης «Διατροφικός Χάρτης Αμπελοοινικών Προϊόντων και Παραγώγων Σταφυλιού» που εκπονήθηκε από τον 100% Ελληνικό Οργανισμό Πιστοποίησης, με πολυεθνικό χαρακτήρα, τη EUROCERT.

Η εν λόγω μελέτη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Διακρατικού Σχεδίου «Αγροτικές Γεύσεις» υπό την εποπτεία της ΟΤΔ «Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ», με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία, με ανάθεση έπειτα από διαγωνισμό στην εταιρία EUROCERT.