5)Η Δίρφυς στηρίζει τα προγράμματα του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ για την προστασία της Caretta caretta

Το κρυστάλλινο νερό Δίρφυς θέτει σε προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος και στηρίζει το όραμα του «ΑΡΧΕΛΩΝ», του Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας Caretta caretta.

Ειδικότερα, ο ΑΡΧΕΛΩΝ, είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 1983 με στόχο τη μελέτη και διάσωση των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους και στηρίζεται στη συμμετοχή αφοσιωμένων εθελοντών στις δράσεις του. Στο πρόγραμμα καταγραφής και προστασίας φωλιών που πραγματοποιείται στη Ζάκυνθο, συμμετέχουν κάθε καλοκαίρι συνολικά 150 εθελοντές που περπατούν καθημερινά στις παραλίες ωοτοκίας. Ανάμεσά τους είναι και  η παραλία με την μεγαλύτερη σε πυκνότητα φωλιών του είδους στη Μεσόγειο. Καθώς η ανάγκη των εθελοντών για παροχή πόσιμου νερού είναι αυξημένη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στην περιοχή, η Δίρφυς προχώρησε σε προσφορά ποσοτήτων εμφιαλωμένου νερού συμβάλλοντας στο απαιτητικό έργο του Συλλόγου. Για τη Δίρφυς αποτελεί προτεραιότητα η προστασία της θαλάσσιας ζωής και κατ’ επέκταση η προστασία του περιβάλλοντος.