11)Καμπάνια κοινωνικής ευαισθητοποίησης από τη Fertilland Pharma με την υποστήριξη της Gedeon Richter

“Η Σωστή Στιγμή!” παρέχει στις Ελληνίδες όλη την ενημέρωση που χρειάζονται για τη διατήρηση της γονιμότητάς τους, ώστε να αποκτήσουν οικογένεια όταν νιώσουν έτοιμες! Η Fertilland Pharma «γιορτάζει» την Παγκόσμια Ημέρα Γονιμότητας ανακοινώνοντας την έναρξη, και στη χώρα μας, μιας σπουδαίας πρωτοβουλίας: της Καμπάνιας Κοινωνικής Ευαισθητοποίησης για τη Διατήρηση της Γονιμότητας «Η Σωστή Στιγμή!».

Η καμπάνια θα υποστηρίξει τις γυναίκες που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωής τους, μέσα από μια δυναμική πλατφόρμα ενημέρωσης, που αναπτύχθηκε ειδικά για αυτόν τον σκοπό στην ιστοσελίδα https://isostistigmi.gr/. Με σημείο εκκίνησης την παραδοχή ότι όλες οι γυναίκες δεν είναι ίδιες και ότι καθεμιά έχει δικαίωμα να επιλέξει το αν και πότε θα γίνει μητέρα, η καμπάνια «Η Σωστή Στιγμή!» παρέχει στις γυναίκες γόνιμης ηλικίας όλη την απαραίτητη πληροφόρηση που χρειάζονται στο ταξίδι της γονιμότητας, μακριά από στερεότυπα, στηρίζοντας δυναμικά την ατομική βούληση και επιλογή!