16)Παγκόσμιες ημερες

Ολυμπιακή Ημέρα

Ημέρα του ΟΗΕ για τις Δημόσιες Υπηρεσίες

Διεθνής Ημέρα Χηρών

Pink Day