9)Παγκόσμια Ημέρα Νεανικών Δεξιοτήτων

Illustration depicting a highway gantry sign with a new skills and training concept. Blue sky background.

Η 15η Ιουλίου καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Νεανικών Δεξιοτήτων και ως θέμα της έχει τη δια βίου μάθηση. Σήμερα ξέρουμε πως είναι πάρα πολύ σημαντική η ανάπτυξη των δεξιοτήτων στην προσωπική μας εξέλιξη και σε κάθε έκφανση της ζωής μας.

Φυσικά η μάθηση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων δεν σταματάει -και δεν πρέπει να σταματάει- μετά το σχολείο. Ούτε καν μετά το Πανεπιστήμιο. Με άλλα λόγια η μάθηση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων μας ωφελεί όλους πολύ περισσότερο όταν είναι… διά βίου!

Τι σημαίνει διά βίου μάθηση

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά βίου μάθησης και Νεολαίας με τον όρο διά βίου μάθηση εννοούμε όλες τις μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Περιλαμβάνει την Τυπική Εκπαίδευση, τη Μη Τυπική Εκπαίδευση και την Άτυπη Μάθηση.

Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν στη διά βίου μάθηση

Η επίδραση της δια βίου μάθησης δεν έγινε αντιληπτή στα νεότερα χρόνια. Έχει επισημανθεί ήδη από την αρχαιότητα! Μην ξεχνάμε τη γνωστή ρήση του Σωκράτη, “εν οίδα ότι ουδέν οίδα”, που σημαίνει “ένα γνωρίζω, ότι δεν γνωρίζω τίποτα”.

Ο Πλάτωνας έχει χαρακτηρίσει τον Όμηρο «ποιητή που μόρφωσε την Ελλάδα», καθώς τα έργα του είχαν ευρεία απήχηση και λειτουργούσαν ανέκαθεν επιμορφωτικά. Εκτός από τον Όμηρο, οι αοιδοί και οι ραψωδοί συνέβαλαν, μέσα από την ψυχαγωγία, στην άτυπη μορφή διαπαιδαγώγησης του λαού.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες είναι οι πρώτοι διδάξαντες αναφορικά με την ανάπτυξη της διά βίου μάθησης που δεν έμειναν στο θεωρητικό επίπεδο αλλά έμπρακτα συνέβαλαν στην επιμόρφωση και τη διαπαιδαγώγηση ενήλικου πληθυσμού. Και φυσικά συνεχίζουν μέσω του ανεξίτηλου έργου τους να διδάσκουν αλλά και να εμπνέουν μικρούς και μεγάλους.

Της Βένιας Αντωνίου