8)Οικονομική “ανάσα” για τις ελληνικές επιχειρήσεις!

Για να μπορέσει μια επιχείρηση να αναπτυχθεί και να διαρκέσει στο χρόνο χρειάζεται να έχει όραμα, να παρακολουθεί τον ανταγωνισμό και τις διεθνείς τάσεις, όπως επίσης και να επενδύει στην καινοτομία. Τα δύο πρώτα είναι θέμα κουλτούρας. Για την υλοποίηση του τελευταίου απαιτούνται σημαντικά κονδύλια, τα οποία τις περισσότερες φορές οι εταιρείες δεν είναι σε θέση να δαπανήσουν. Εκεί είναι που μπαίνει στην εξίσωση ο όρος χρηματοδότηση.

Τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τα επιμέρους χρηματοδοτικά προγράμματα που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων και την τόνωση της καινοτομίας και της ανάπτυξής τους παρουσίασε σε εκδήλωση  η EY Ελλάδος.

Την κεντρική ομιλία της εκδήλωσης απηύθυνε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κ. Ιωάννης Βράιλας, ο οποίος εκτίμησε ότι η παρούσα συγκυρία εξόδου από την υγειονομική κρίση είναι άκρως επιβοηθητική των προσπαθειών της Ελλάδας για οικονομική ανάκαμψη. Ο Πρέσβης μετέφερε το κλίμα αισιοδοξίας που επικρατεί στις Βρυξέλλες σχετικά με τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας και τη ρεαλιστική προσδοκία ότι βρίσκεται εν εξελίξει ένα “success story”, δηλώνοντας ότι η ορθή αξιοποίηση των πόρων που θα απορροφήσει η χώρα από ευρωπαϊκές πηγές, θα είναι κρίσιμο στοιχείο για τη μακροχρόνια ανάπτυξή της.

Εκτίμησε, δε, ότι το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και οι ευρωπαϊκοί πόροι, συνολικού ύψους €72 δισ., σε συνδυασμό με τις ιδιωτικές επενδύσεις, την υιοθέτηση στοχευμένων διαρθρωτικών αλλαγών και την εκμετάλλευση της ευνοϊκής διεθνούς συγκυρίας που διαμορφώνεται από την έξοδο από την κρίση, αναμένεται να δώσουν ώθηση για μια βιώσιμη, έξυπνη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη στην Ελλάδα, κατά τα επόμενα χρόνια.

Εστιάζοντας στη νέα γενιά ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων και εργαλείων για την περίοδο 2021-2027, υπενθύμισε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προσφέροντας βέλτιστες πρακτικές και προγράμματα χρηματοδότησης ειδικά σχεδιασμένα για τις δικές τους ανάγκες και προτεραιότητες.

Από την πλευρά του ο κ. Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, τόνισε ότι η χρονική στιγμή για δράση είναι τώρα, προκειμένου να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι μακροπρόθεσμοι στόχοι της Ένωσης για το 2030 και 2050, και όπως επεσήμανε η Ελλάδα θα πρέπει να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο οικονομικό σκηνικό που θα διαμορφωθεί.

Τέλος, ο κος Βασίλης Τσιάμης, Associate Partner στο Τμήμα Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της EY Ελλάδος και Επικεφαλής Υπηρεσιών Πρόσβασης σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης υπογράμμισε ότι η Ε.Ε. παρέχει άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση για ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων που αφορούν όλους τους τομείς οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Παράλληλα, παρουσίασε το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ε.Ε. για το 2021-2027, συνολικού ύψους περίπου €1,8 τρις (περιλαμβανομένου και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Next Generation EU”), και τους τομείς και τις δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω αυτού, όπως η γεωργία, η ενέργεια, η έρευνα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η προστασία του περιβάλλοντος, κ.ά.

Ο κος Τσιάμης κατέληξε στο ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση είναι κρίσιμη, καθώς, τόσο οι ιδιωτικοί, όσο και οι δημόσιοι φορείς μπορούν να επωφεληθούν από τα αντίστοιχα προγράμματα και εργαλεία, τα οποία προσφέρουν ένα αποτελεσματικό επιχειρησιακό πλαίσιο εργασίας με ασφαλείς πληρωμές, που καλύπτει ένα ολιστικό εύρος κλάδων και τομέων οικονομικής δραστηριότητας, καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των επιδοτούμενων έργων. Τα οφέλη από τη χρηματοδότηση αυτή, συμπεριλαμβάνουν την πρόσβαση σε αγορές, τη δημιουργία επιπρόσθετων εσόδων και γνώσης, και τη διασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης.