16)παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα Νεανικών Δεξιοτήτων

Hot Dog Day

National Clean Beauty Day

National Give Something Away Day

National Gummi Worm Day

National Pet Fire Safety Day