13)Συνέδριο: Ελληνικές “εθνικές ενδυμασίες”

VLUU L100, M100 / Samsung L100, M100

 

λεζάντα: Χρωμολιθόγραφο ημερολόγιο τοίχου με τους βασιλείς Όθωνα και Αμαλία με τις «εθνικές ενδυμασίες». Tυπωμένη επιγραφή: «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ». Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα.

Mε την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, η Ελληνική Εταιρεία Ενδυμασιολογίας διοργανώνει επιστημονικό συνέδριο με θέμα τις «εθνικές ενδυμασίες», που θα διεξαχθεί 1-3 Οκτωβρίου 2021.

 Το συνέδριο φιλοδοξεί να διαγράψει την πορεία των 200 αυτών χρόνων και να σκιαγραφήσει, κατά το δυνατόν, τη χρήση και τις ποικίλες ερμηνείες των ενδυματολογικών αυτών συνόλων μέσα από τη σύνδεσή τους με την εθνική ταυτότητα των νεοελλήνων. Στόχος του είναι να διερευνηθούν οι «εθνικές ενδυμασίες» σε συνάρτηση με τα ιστορικά, πολιτικά και κοινωνικο-πολιτισμικά δεδομένα της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το https://www.nationalcostumes-conference.org/