9) Εμπιστοσύνη!

Αγγελική Βυρίνη, Editor of Self Knowledge

Η εμπιστοσύνη εντός υγιών σχέσεων χτίζεται σταδιακά. Και πάντα αναρωτιόμαστε πως μπορούμε να ξέρουμε αν μπορούμε να εμπιστευτούμε κάποιον. Αυτό είναι δύσκολο ειδικά στην αρχή μίας σχέσης. Το ένστικτο αποτελεί έναν δείκτη στο να αντιληφθούμε αν μπορούμε να εμπιστευτούμε.

Η εμπιστοσύνη σε κάποιον άνθρωπο ουσιαστικά δηλώνει την πεποίθηση μας ότι θα είναι ειλικρινής και φερέγγυος, χωρίς να υπάρχει υπόνοια ότι θα μας βλάψει.

Η εμπιστοσύνη στις σχέσεις δίνει το αίσθημα της ασφάλειας.

Η εμπιστοσύνη, όταν υπάρχει, ευνοεί μία σχέση, και ακόμα και σε διαφωνίες μία σχέση δεν λαμβάνει τέλος, αλλά αντιθέτως και τα δύο μέλη δουλεύουν με στόχο την εξυγίανση.

Τι γίνεται όμως όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, ενώ τα συναισθήματα είναι πολύ δυνατά; Τι συμβαίνει όταν κάποιος είναι καχύποπτος και ένω ο άνθρωπος που έχει δίπλα του είναι αφοσιωμένος, εκείνος δημιουργεί σενάρια στο μυαλό του…

Τι γίνεται όταν τα σενάρια, δημιουργούν ένα κλίμα δυσαρέσκειας, κακού χειρισμού και εντέλει λεκτικής βίας…

Η εμπιστοσύνη δεν είναι μία λέξη που την  ξεστομίζουμε, δεν είναι μία λέξη που πιστεύουμε ότι την έχουμε, η εμπιστοσύνη είναι ιερή.

Η εμπιστοσύνη χάνεται όταν κάποιος υπερβαίνει τα όρια, δημιουργώντας σενάρια για την ακεραιότητα του δίπλα του, χωρίς να υπάρχουν παραβάσεις.

Η εμπιστοσύνη θέλει δουλειά, ακόμα και αν μας κατακλύζουν σκέψεις που δεν συνάδουν με την αποδοχή της εμπιστοσύνης.