5) Οκτώβριος: Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβερνοασφάλειας 2021

Η ετήσια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την κυβερνοασφάλεια συντονίζεται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Europol, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και περισσότερους από 300 εταίρους από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Η εκστρατεία προωθεί επικαιροποιημένες συστάσεις για την κυβερνοασφάλεια αποσκοπώντας στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις διαδικτυακές υπηρεσίες και στην υποστήριξη των πολιτών αναφορικά με την προστασία των προσωπικών, οικονομικών και επαγγελματικών τους δεδομένων στο διαδίκτυο.

“KPMG Global Cyber Day” – Πρόγραμμα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Το βραβευμένο πρόγραμμα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο “KPMG Global Cyber Day” πραγματοποιεί η KPMG στην Ελλάδα σε μαθητές.  Για τρίτη χρονιά οι ειδικοί σε θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο εκπαιδεύουν μαθητές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μήνα Κυβερνοασφάλειας και της κοινωνικής υπευθυνότητας της
εταιρίας Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “KPMG Global Cyber Day” (Ήμερες για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο) που πραγματοποιείται με αφορμή τον Ευρωπαϊκό Μήνα Κυβερνοασφάλειας (ECSM)
επιστρέφει για τρίτη φορά φέτος τον Οκτώβριο στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία κοινωνικής υπευθυνότητας, παγκόσμιας εμβέλειας της KPMG, η οποία στόχο έχει την εκπαίδευση των μαθητών δημοτικού και γυμνασίου, αλλά και των ενηλίκων του περιβάλλοντός τους, σχετικά με τη σημασία της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Τo πρόγραμμα που παρακολούθησαν τα προηγούμενα έτη περισσότεροι από 1000 παιδιά και γονείς, βραβεύθηκε στην κατηγορία Ψηφιακή Εκπαίδευση και Δεξιότητες στα Hellenic Responsible Business Awards το 2019.
Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιείται παγκοσμίως για πέμπτη χρονιά ενώ μόνο μέσα στο 2019 ενημερώθηκαν περισσότεροι από 127.000 μαθητές σε πάνω από 450 σχολεία σε 51 χώρες. Με δεδομένη την πανδημία, το 2020 η δράση δεν πραγματοποιήθηκε στον μέγιστο βαθμό, ωστόσο φέτος το πρόγραμμα ανανεώθηκε, εμπλουτίστηκε και έγινε ακόμα πιο ευέλικτο με αποτέλεσμα η φετινή δράση να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο φτάνοντας έτσι τις 62 χώρες.