ΦΑΡΜΑ ΗΠΕΙΡΟΣ: το ανθρακικό αποτύπωμα του γάλακτος που παράγει σημαντικά μικρότερο από τον μέσο όρο στην Ευρώπη

Η ΦΑΡΜΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, η πρότυπη φάρμα αιγοπροβάτων της ΗΠΕΙΡΟΣ στην Καμπή Άρτας,
προχώρησε πρόσφατα στην πιστοποίησή της από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
αναφορικά με το ανθρακικό αποτύπωμα (carbon footprint) του γάλακτος που παράγει, η τιμή του οποίου αποδεικνύεται κατά πολύ χαμηλότερη από τον μέσο όρο στην Ευρώπη. Από την έναρξη της λειτουργίας της το 2019, η ΦΑΡΜΑ ΗΠΕΙΡΟΣ έχει στόχο τη διαμόρφωση
βέλτιστων πρακτικών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στους Έλληνες κτηνοτρόφους, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των μονάδων τους. Στο πλαίσιο αυτό, επενδύει συστηματικά στη μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου και της χρήσης ενέργειας, αποσκοπώντας να γίνει, στο μέλλον, μια ουδέτερη κλιματικά μονάδα παραγωγής. Πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση ήταν ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος του γάλακτος που παράγει, σύμφωνα με τη μέθοδο της ICPP (2006), σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον Οργανισμό ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Όπως προέκυψε από την ανάλυση, η τιμή του ανθρακικού αποτυπώματος (CF) του πρόβειου γάλακτος της ΦΑΡΜΑ ΗΠΕΙΡΟΣ είναι 30% μικρότερη συγκριτικά με τον μέσο όρο στην Ευρώπη.