Η TÜV AUSTRIA καλωσορίζει την ACTA!

Alex Pesendorfer – Manager, M&A Department της TÜV AUSTRIA Holding AG, Ιωάννης Ανδρονικίδης – Διευθύνων Σύμβουλος της ACTA, Ιωάννης Καλλιάς – Διευθύνων Σύμβουλος της TÜV AUSTRIA Hellas.

Η πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων αποτελεί σήμερα μια ουσιαστική προϋπόθεση και βασική ανάγκη για τον σύγχρονο επαγγελματία προκειμένου να τοποθετηθεί με επιτυχία σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Στο νέο αυτό περιβάλλον η κίνηση, η μεταβολή και η δημιουργία νέων αναγκών στην αγορά εργασίας είναι η νέα πραγματικότητα.

Σε αυτό το πρίσμα του νέου περιβάλλοντος που διαμορφώνεται, η TÜV AUSTRIA, ο διεθνής κορυφαίος οργανισμός τεχνικών ελέγχων και πιστοποιήσεων με παρουσία σε 41 χώρες, αποφάσισε τη στρατηγική συνεργασία και τη συνένωση των δυνάμεων της με την ACTA, τον τεχνοβλαστό Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – του μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της Ελλάδας – εξαγοράζοντας πρόσφατα το 51% των μετοχών της. Η ACTA διατηρεί την οικονομική και διοικητική της αυτοτέλεια και βάσει του επιχειρηματικού σχεδίου, θα ενδυναμωθεί περαιτέρω για την επιτυχή κάλυψη των νέων αναγκών πιστοποίησης επαγγελματικών δεξιοτήτων σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Με τη στρατηγική αυτή τοποθέτηση ο χώρος της πιστοποίησης των επαγγελματικών δεξιοτήτων αναδιατάσσεται στην Ελλάδα, αφού δημιουργείται ο μεγαλύτερος πόλος στη χώρα, θέτοντας την αξιοπιστία, τη συνέπεια και την ποιότητα σε πρώτο πλάνο.
Ο κος Γιάννης Ανδρονικίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ACTA, δήλωσε μεταξύ άλλων: H
στρατηγική μας συνέργεια με τον κορυφαίο οργανισμό πιστοποίησης TÜV AUSTRIA
δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον στην Ελλάδα και όχι μόνο, για την πιστοποίηση των
επαγγελματιών. Η ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών πιστοποίησης επαγγελματιών
επιτέλους αποκτά την έκφραση που της αξίζει και στην χώρα μας. Τα σχέδια μας είναι
πολλά και ιδιαίτερα σημαντικά και αλλάζουν τον χώρο δίδοντας την απαραίτητη ώθηση
στο όραμα της πιστοποίησης, με την υποστήριξη του διεθνούς Group της TÜV
AUSTRIA.
Ο κος Γιάννης Καλλιάς, Διευθύνων Σύμβουλος της TÜV AUSTRIA Hellas, Executive
Business Director Business Assurance τoυ TÜV AUSTRIA Group και εκτελεστικό μέλος
του Executive Committee του TÜV AUSTRIA Group, δήλωσε σχετικά: Καλωσορίζουμε
την ACTA στο διεθνή όμιλο της TÜV AUSTRIA. Η ACTA γνωστή από την ίδρυσή της για
το ήθος, την ποιότητα και το ξεχωριστό αποτύπωμά της στην αγορά της πιστοποίησης επαγγελματικών δεξιοτήτων της χώρας μας έχει ξεχωρίσει, χρόνια τώρα, με όλα εκείνα
τα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν απόλυτα με το DNA της TÜV AUSTRIA.