ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ: Μια απ’τις πρώτες εταιρείες στην Ευρώπη που πιστοποιείται για προϊόντα λίπανσης από την TÜV AUSTRIA Hellas

Η TÜV AUSTRIA Hellas πιστοποίησε την εταιρεία ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, με την CE πιστοποίηση
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού 1009/2019 (FPR) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για ασφαλή και αποτελεσματικά προϊόντα λίπανσης.
Η ελληνική γη είναι πηγή ζωής, ευημερίας και ασφάλειας για τη χώρα μας. Η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ
ΑΕΒΕ, πρωτοπόρος στον κλάδο των λιπασμάτων, έχει καθετοποιημένη παραγωγή λιπασμάτων που ξεπερνά τους 800.000 τόνους το χρόνο. Τα λιπάσματά της υπερέχουν σε
ποιότητα παγκοσμίως και εγγυώνται απόλυτα τη διατροφική επάρκεια της ελληνικής αγοράς
σε μια ιδιαίτερα δύσκολη διεθνή συγκυρία. Η εταιρεία στέκεται πλάι στον ελληνικό αγροτικό
κόσμο και στον Έλληνα παραγωγό στηρίζοντας εμπράκτως 500.000 αγροτικές
οικογένειες στην Ελλάδα.
Η TÜV AUSTRIA Hellas με την πολλαπλασιαστικής αξίας CE πιστοποίηση παρέχει αξιοπιστία και αντικειμενικότητα, σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των προϊόντων λίπανσης, στους Οργανισμούς που το επιλέγουν. Η αξιόπιστη CE πιστοποίηση με την υπογραφή κύρους της TÜV AUSTRIA Hellas, η οποία έχει εγκριθεί ως ένας από τους πρώτους Κοινοποιημένους Φορείς στην EE που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων NANDO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρέχει παγκοσμίως και τους τρεις τύπους πιθανών αξιολογήσεων συμμόρφωσης (full scope). Ο πρώτος περιλαμβάνει την Ενότητα Α1 (Εσωτερικός Έλεγχος της Παραγωγής πλέον της Δοκιμής Προϊόντων Υπό Εποπτεία), ο δεύτερος την Ενότητα B+C (Εξέταση τύπου ΕΕ, αξιολόγηση συμμόρφωσης που επαληθεύει και βεβαιώνει ότι ο τεχνικός σχεδιασμός ενός προϊόντος λίπανσης πληροί τις απαιτήσεις του FPR) και ο τρίτος περιλαμβάνει την Ενότητα D1 (Πιστοποίηση Διασφάλισης Ποιότητας, που διασφαλίζει τη συμμόρφωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας για την παραγωγική διαδικασία σύμφωνα με τον FPR).