Προτεραιότητα των εργαζομένων η επαγγελματική ασφάλεια, η διατήρηση της ευελιξίας και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Η έρευνα Workmonitor της Randstad κατέγραψε τη συμπεριφορά και τις προσδοκίες του ανθρώπινου δυναμικού στον απόηχο της «νέας κανονικότητας», σε μια συγκυρία μάλιστα, που το αυξημένο κόστος διαβίωσης και οι συνεχιζόμενες πιέσεις της ενεργειακής κρίσης
δυσχεραίνουν την οικονομική ζωή των εργαζομένων παγκοσμίως. Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι οι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο έχουν αναδιαμορφώσει τη στάση και τις ανάγκες τους προς το καλύτερο, με σταθερές απαιτήσεις προς τους εργοδότες τους και τη φύση της εργασίας, με γνώμονα την εξέλιξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.
Η έρευνα Workmonitor, για το 2023, της Randstad, με συνολικό δείγμα 35.000 εργαζομένους, σε 34 αγορές, διεξήχθη το διάστημα 18-30 Οκτωβρίου 2022, ενώ στην Ελλάδα η συμμετοχή ξεπέρασε τους 1.000 εργαζόμενους, σε πληθυσμό ηλικίας 18-67 ετών. Τα στοιχεία της έρευνας, που θα συζητηθούν αναλυτικά στο webinar την Τρίτη
14 Μαρτίου στις 11:00 π.μ., καθιστούν σαφές ότι παρόλο που περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους ανησυχούν για τον αντίκτυπο της οικονομικής αβεβαιότητας στην ασφάλεια της εργασίας τους, οι εργαζόμενοι, στο σύνολό τους, δεν δείχνουν διατεθειμένοι να παραιτηθούν από τα αιτήματα και τις προσδοκίες που διαμόρφωσαν ήδη από την περίοδο της πανδημίας. Το 97% των εργαζομένων θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής τόσο στην τρέχουσα όσο και στη μελλοντική του απασχόληση, ενώ το 45,5% θα προτιμούσε να παραιτηθεί από την εργασία του, αν αυτή εμπόδιζε την ευτυχία του. Το 41,1% των εργαζομένων αναμένει μηνιαία μισθολογική ενίσχυση στις οικονομικές του απολαβές.