Ερευνώ και ανακαλύπτω τη Φυσική

Η διδασκαλία της Φυσικής στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού αποτελεί μια σημαντική εισαγωγή στις πειραματικές επιστήμες και βάζει τις βάσεις σ’ αυτό το γνωστικό αντικείμενο για όλη τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Με οδηγό το Πρόγραμμα Σπουδών και Διαθεματικότητας, αποδελτιώνοντας τις αδυναμίες του σχολικού εγχειριδίου και τις ανάγκες των μαθητών/-τριών όσον αφορά στην κατανόηση, τη μελέτη, την ερμηνεία και τέλος την επιστημονική έκφραση των φυσικών φαινομένων, δημιουργήθηκε ένα εύχρηστο, λειτουργικό και θελκτικό βιβλίο.
Τα Ερευνώ και Ανακαλύπτω τη Φυσική για Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, είναι σύγχρονα εκπαιδευτικά εγχειρίδια που ακολουθούν τη σειρά των κεφαλαίων των σχολικών, όπου με κόκκινο χρώμα είναι διατυπωμένες οι τυχόν απορίες των μαθητών/-τριών, με πράσινο οι ορισμοί και με μπλε οι απαντήσεις στις ασκήσεις του βιβλίου, όλα ενσωματωμένα σε κατανοητά κείμενα με εικόνες, ζωγραφιές και σχήματα, που θα λύσουν τις απορίες τους και θα βοηθήσουν, ουσιαστικά, τη μελέτη στο σπίτι. Από τις Εκδόσεις Ρώσση.