Πώς βλέπουμε την κλιματική αλλαγή;

Νέα έρευνα δείχνει ότι παρόλο που στην Ελλάδα ανησυχούμε για την κλιματική αλλαγή, θεωρούμε ότι είναι πιο σοβαρό πρόβλημα για τον πλανήτη παρά για τη χώρα μας και την περιοχή που ζούμε.

Αυτό μάλιστα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών όλων των χωρών! Δηλαδή σχεδόν σε κάθε χώρα η κλιματική αλλαγή θεωρείται πιο σοβαρό πρόβλημα για τον πλανήτη παρά για την εκάστοτε χώρα.

Ειδικότερα, σχεδόν 6 στους 10 πολίτες διεθνώς θεωρούν πως δεν είναι πολύ αργά για να αποφευχθούν οι σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρει η κλιματική αλλαγή. Όταν όμως τίθεται το ερώτημα εάν θα επέλεγαν προϊόντα εταιριών οι οποίες κάνουν συστηματικές δράσεις για την προστασία του πλανήτη, η αναλογία των θετικών δεν είναι πολύ  ικανοποιητική. Γενικά, φαίνεται ότι οι καταναλωτές προτιμούν περισσότερο υγιεινά προϊόντα, ασφαλή στη χρήση, χωρίς χημικά και τοξίνες. Τα παραπάνω προκύπτουν από νέα έρευνα της Focus Bari που εκπροσωπεί στην Ελλάδα την IRIS Market Research Worldwide με τίτλο «Έκθεση για την Κλιματική Εμπιστοσύνη – Παγκόσμια Μελέτη Εμπιστοσύνης Κοινού 2023» που διεξήχθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2023 σε 19.000 άτομα από 27 χώρες.

Η αλλαγή του κλίματος είναι ακόμα μακριά;
Πολλοί αντιλαμβάνονται την αλλαγή του κλίματος ως ένα μακρινό πρόβλημα, δεν πιστεύουν πως είναι κάτι που αφορά άμεσο τοπικό ενδιαφέρον ή συνάφεια – το οποίο μπορεί να περιορίζει την προθυμία των ανθρώπων να δράσουν. Ωστόσο, εξαίρεση αποτελεί η Τουρκία, όπου η ανησυχία είναι υψηλή σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Είναι προτεραιότητα;
Στο ερώτημα πόσο σημαντική θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη χώρα τους, ο μέσος όρος των 27 χωρών δείχνει ότι ο ένας στους δύο πολίτες το θεωρεί κορυφαία προτεραιότητα. Αξιοσημείωτο είναι ότι η αναλογία φτάνει τους οκτώ στους δέκα στο Μεξικό και τον Παναμά και δύο στους τρεις στη Βραζιλία, την Κολομβία, την Ινδία, τη Ρουμανία και την Ιταλία.

Είμαστε σε καλό δρόμο;
Όπως προέκυψε υπάρχει μεγάλη δυσπιστία των πολιτών σχετικά με το αν είναι ρεαλιστικό το πλάνο για τη μείωση των εκπομπών μέχρι το 2050. Φάνηκε ότι μόνο μια μικρή αναλογία στις περισσότερες χώρες πιστεύει ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο για το 2050.

Αγορές με βάση τη βιωσιμότητα
Περίπου τέσσερις στους δέκα καταναλωτές δηλώνουν ότι μια εταιρία που μειώνει τις συσκευασίες, περιορίζει τη χρήση πλαστικών, εκμηδενίζει τις εκπομπές CO2 και μειώνει τη σπατάλη ενέργειας ή νερού είναι βέβαιο πως θα επηρεάσει την απόφασή τους. Μεταξύ αυτών των παραγόντων, η μείωση των εκπομπών CO2 έχει τη μικρότερη επιρροή στην απόφαση αγοράς. Σχεδόν έξι στους δέκα δηλώνουν ότι προϊόντα που είναι υγιεινά/ασφαλή στη χρήση και καθαρά/χωρίς τοξίνες θα επηρέαζαν σίγουρα την απόφασή τους.