Η αντίληψή μας για τον χρόνο σχετίζεται με την ευημερία μας

Σύμφωνα με μελέτες το πώς αντιλαμβανόμαστε την έννοια του χρόνου έχει σχέση με την εκπλήρωση των στόχων μας και γενικότερα με την ευημερία μας. Έτσι εξηγείται πως όταν για παράδειγμα κάνουμε κάτι που μας ικανοποιεί πολύ, έχουμε την αίσθηση ότι διήρκεσε πιο λίγο από την πραγματική του διάρκεια.